Beerville

Beerville Beer Store
veliki izbor stranih i domaćih, uglavnom zanatskih, piva.

 

Pivo je alkoholno piće koje se pravi od kvasca, hmelja, ječma i vode. Spada u slabija alkoholna pića, sa 3 – 13% alkohola. Jedno je od najstarijih pića koje se koristilo u Egiptu. Danas je veoma zastupljeno u celom svetu, pa i kod nas. Pivo se proizvodi u pivarama a služi se u pivnicama, raznim kafićima i kafanama.

Pod pivom se podrazumeva slabo alkoholno piće, koje se proizvodi u procesu alkoholnog vrenja iz slada, hmelja, vode i pivskog kvasca. Voda je glavni deo napitka i služi kao rastvarač. Slad se dobija od žitarica, najčešće od ječma i daje pivu sastojke ekstrata od kojeg zavisi punoća ukusa i koncentracija osnovnog ekstrata piva.

Hmelj konzervira pivo i daje mu ugodan miris i gorak ukus, dok pivski kvasac izaziva alkoholno vrenje u kome šećer prelazi u alkohol i ugljen dioksid. Pivo je potpuno prirodan i biološki uravnotežen proizvod, pa se s pravom smatra “tečnom hranom”. Energetska vrednost jednog litra standardnog piva odgovara energetskoj vrednosti jedne litre punomasnog mleka.